Zeta-HR-Group-Logo

DIŞ KAYNAK KULLANIMI - OUTSOURCİNG

Dış Kaynak Kullanımı

Günümüzde büyümeyi hedeflemiş firmalar, çabuk değişim gösteren teknoloji destekli piyasalarında, faaliyetlerini daha mükemmele ulaştırmak için ana faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadırlar. Bu amaçla, şirketler kendileri için çok önemli olan fakat ana faaliyet alanı dışındaki İnsan Kaynakları, Bordrolama Hizmetleri, Raporlama gibi konuları uzman kurumlara çözdürmekte, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırıp, maliyeti düşürmektedirler.

Şirketlerin iç kaynakları ile sağlanan hizmetler, maliyet avantajı sağlamadığı gibi, yapılan işlerin üçüncü bir gözün kontrolünden geçmemesi genelde istenilen sonuçlara ulaşılamamasına neden olmaktadır. Ayrıca, istenen hizmeti verecek personel temini de her zaman kolay değildir. Oysa şirketler bu tür hizmet fonksiyonlarını dış kaynaklara yönlendirerek, hem iş yükünü, hem de sorumluluğunu tedarikçiye devretmiş olurlar.

Zeta İK ;Siz müşterilerimize başta kadro oluşturma ve bordrolama konuları olmak üzere yönetim destek hizmetleri konusunda tam destek vermektedir. Verdiğimiz bu desteğin getirdiği avantajları şöyle sıralayabiliriz;

  • Operasyonel maliyetleri azaltmak ve kontrol etmek,
  • Şirketlerin ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlamak,
  • Süreçlerin kalitesini artırmak,
  • Şirketin sahip olmadığı olanakları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek,
  • Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilmek,
  • Uygulama süreçlerini kısaltmak,
  • Riskleri minimize etmek ve paylaşmak,
  • İşlevselliğe esneklik kazandırabilmek,
  • Sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebilmek.