Zeta-HR-Group-Logo

BORDRO ÇÖZÜMLERİ

bordro-çözümleri

Zeta İK ; Yasal İşveren sıfatı ile İş Kanunu ve çalışma mevzuatlarına bağlı kalarak dış kaynak kullanımında 4857 sayılı İş Kanununa göre bordrolama hizmeti vermektedir.

Zeta İK ; Dönemsel Personel Kiralama, Bordro ve Özlük konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile bu konuda lider konumdadır.

Hizmet Kapsamı

 • Çalışan Personelin belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi,
 • Firma çalışanlarına ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması,
 • Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Personele ait ücret bordrolarının çalışanlara iletilmesi,
 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi,
 • Yıllık izin defterlerinin tutulması,
 • SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri firmalarınızın bilgilendirilmesi,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • Personele ait vizite belgesinin düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
 • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname ve diğer belgelerin düzenlenmesi,
 • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, adres, yakınları ile ilgili bilgi ve adresleri, personellerin fotoğrafları, öğrenim durumları kayıt altına alınması,
 • Departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgiler tutulması, ilgili şirketlerin kullanımına hazır halde tutulur.