Zeta-HR-Group-Logo

SAHA SATIŞ AKTİVİTELERİ

saha-satış-aktiviteleri

Günümüzde Markanızın belirlenen hedef kitlesi ile buluşmasını sağlayacak süreçlerin planlanması önemli olup, başarılı olabilmek için tüm bu süreçleri dikkatli bir şekilde yönetmek gerekmektedir. Bu organizasyonlarda yer alacak ekip, markanın imajına ve saha koşullarına uygun olacak şekilde oluşturulup, etkin bir takım lideri tarafından yönetilmedir ki bu sayede de başarılı ve markanız adına olumlu etki sağlayan aktiviteler gerçekleştirilmiş olsun.

Saha Satış aktivitelerinin başarılı ve istikrarlı bir şekilde yönetiminin yanı sıra, ekibin satış faaliyetlerini kötü yönde etkilemesini önlemek takım liderinin görevidir.

Zeta İK olarak;

  • Öncelikle Doğru Kadroyu ve Takım liderimizi belirleriz,
  • Takım liderlerimize kendi misyon ve vizyonumuz doğrultusunda nasıl bir yönetim süreci sergilenmesi gerektiğini anlatırız. Sahada satışı yapılacak olan ürünün en iyi şekilde tanınması ve ekibine anlatılabilmesi için gerekli eğitimlerin alınmasını sağlarız.
  • Alınan eğitimler doğrultusunda takım liderlerimiz ekibinin sahada neler yaptıklarını, genel davranış şekillerini, ekibe olan katkılarını, satış kurallarına, şirket çıkar ve stratejilerine uygun hareket edip etmediklerini kontrol edip gözlemler ve gerekli raporları bizlere bildirir.
  • Bunların sonucunda saha satış aktivitelerimizde sahanın içindeki dinamizmi sürekli kontrol altında tutar, meydana gelebilecek sorunlara anında müdahale ederek başarılı ve sorunsuz bir çalışma yapmış oluruz.

Raporlanarak tarafınıza periyodik olarak gönderilir.